براندازی حکومت پهلوی

برچسب: براندازی حکومت پهلوی
ندارد و شما براندازی مسلحانه را تنها راه باقی مانده... می دانستید الزاما براندازی مترادف با مبارزه مسلحانه نیست برخی... موجود راه به جایی نمی برد و تنها روش براندازی... هر دو دسته سرنگونی نظام پهلوی بود برداشت من از...
کد خبر: ۶۶۴۵۴۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۹


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv