در مورد حقوق عمومی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

قانونی و ارائه خدمات عمومی را پس از تصویب در...
دفتر هیئت دولت» یکی از اصول حقوق عمومی لزوم رعایت... منافع عمومی از سوی مقامات مسئولان کارگزاران و کلیه کارکنان... بخش عمومی در اعمال وظایف و اختیارات تقنینی اجرایی و... قضایی و به طور کلی در ارائه خدمات عمومی است...
کد خبر: ۹۵۳۳۰۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۱


لحاظ حقوقی دارای مسئولیت کیفری یا مدنی هستند یا خیر...
از لحاظ حقوقی دارای مسئولیت کیفری یا مدنی هستند یا... حقوق عمومی دولتی و غیر دولتی مستقیم یا غیر مستقیم... با نگاه دقیق حقوقی بررسی شود همگی مشمول قواعد خاص... حاکم بر مسئولیت مدنی یا کیفری اشخاص حقوق عمومی می...
کد خبر: ۹۵۲۹۹۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۳۰


بازخوانی حقوق و تکالیف در قانون اساسی-5
واژه آزادی به دلیل پیوند آن با حقوق و به... ویژه حقوق بشر مصادیق و انواع متفاوتی دارد بنابراین می... از حقوق ممتاز و شناخته شده مهم در اسناد بین... المللی نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 19 و سایر...
کد خبر: ۶۶۳۳۰۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۶


بازخوانی حقوق و تکالیف در قانون اساسی-3
های عمومی و حقوقی برای مردم محفوظ است مردم در... نامه‏ های‏ دولتی‏ یا شهرداری و احقاق‏ حقوق‏ آنها می... تصمیمات و اقدامات در دادگاه عمومی شکایت کرد برای توضیح... دادگاه عمومی حقوقی طرح شده و امکان طرح شکایت در...
کد خبر: ۶۶۱۸۹۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۲


بازخوانی حقوق و تکالیف در قانون اساسی-2
حقوق اجتماعی بخشی از حقوق اصلی جوامع است که نگارندگان... کرده و در اصول متعددی به برخی از حقوق اجتماعی...
حقوق اجتماعی بخشی از حقوق اصلی جوامع است که نگارندگان... کرده و در اصول متعددی به برخی از حقوق اجتماعی... حقوق اجتماعی ملت ایران در چندین اصل از اصول قانون... به هیچ وجه در صدد احصای جمیع حقوق ملت نبوده...
کد خبر: ۶۶۱۵۱۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۱


بازخوانی حقوق و تکالیف در قانون اساسی-1
بررسی حقوق بشر در ادوار تاریخ نشان می دهد انسان... ها از هزاران سال پیش به فکر حقوق و تکالیف... خویش بوده اند که گاه این حقوق و تکالیف در... ارتباط با حاکمان خود بنابراین بیان و تبیین این حقوق...
بررسی حقوق بشر در ادوار تاریخ نشان می دهد انسان... ها از هزاران سال پیش به فکر حقوق و تکالیف... خویش بوده اند که گاه این حقوق و تکالیف در... ارتباط با حاکمان خود بنابراین بیان و تبیین این حقوق...
کد خبر: ۶۶۱۰۸۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۰


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv