در مورد آبی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

کد خبر: ۱۲۰۰۶۴۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۳

بر اساس رنگ‌بندی جدید کرونایی کشورمان که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای دومین هفته پیاپی آن را با تاخیر منتشر کرده، شاهد بهبود اندک وضعیت کرونایی کشورمان هستیم؛ بهبودی از جنس افزایش شهر‌های با رنگ آبی و کاهش شهر‌های با رنگ نارنجی.
کد خبر: ۱۱۶۲۶۱۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۵

آخرین وضعیت رنگ‌بندی شهرهای کشور
بر اساس رنگ‌بندی جدید کرونایی کشورمان که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتشر کرده، شاهد تثبیت وضعیت کرونایی کشورمان و حتی بهبود آن هستیم؛ وضعیت خوبی که مدتی است بر کشورمان حاکم است، اما به نظر می‌رسد به زودی تغییر خواهد کرد و احتمالا به وقوع موج هشتم شیوع بیماری در کشور گره خواهد خورد.
کد خبر: ۱۱۵۷۱۶۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۹

آخرین وضعیت رنگ‌بندی شهرهای کشور
با تامل در تغییرات نقشه رنگ‌بندی کشورمان در هفته‌های گذشته، می‌توان دریافت که برای هفتمین هفته پیاپی، رنگ قرمز (معادل وضعیت «بسیار پرخطر») در نقشه دیده نمی‌شود؛ هرچند گستره رنگ نارنجی کمی وسعت یافته که امیدواریم شدت نگیرد و به بازگشت رنگ قرمز منجر نشود.
کد خبر: ۱۱۵۶۲۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۲

بر اساس نقشه جدید، شمار شهر‌های نارنجی (معادل وضعیت «پرخطر») کاهش یافته و از دو به یک شهرستان رسیده است و همچنین شمار شهر‌های زرد (معادل وضعیت «نسبتا پرخطر») هم از ۹۵ به ۹۳ شهرستان کاهش یافته تا بدین ترتیب آبی ‌ترین نقشه رنگ بندی کرونایی پدید آید.
کد خبر: ۱۱۵۵۲۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۵

بنا بر نقشه جدید که از فردا اعمال خواهد شد، یکی از شمار شهر‌های نارنجی کاسته شده و بر شمار شهر‌های زرد افزوده شده است. تغییری که موجب شده شمار شهر‌های آبی (معادل وضعیت «عادی») در همان تعداد هفته قبل ثابت بماند. اتفاقی جالب توجه که برای نخستین بار است در ایام کرونا رخ می‌دهد؛ تقریبا ثابت ماندن وضعیت کلی نقشه رنگ بندی کرونایی در دو هفته.
کد خبر: ۱۱۵۴۱۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۸

تغییرات رقم خورده در نقشه رنگ بندی موجب شده، شمار شهر‌هایی که در وضعیت «عادی» قرار دارند، افزایش بیابد و از ۳۳۱ شهرستان در هفته گذشته به ۳۵۱ شهرستان برسد و در نتیجه اوضاع کرونایی کشورمان بهتر شود؛ تغییری که موجب شده بالغ بر ۷۸ درصد شهرستان‌های کشورمان در وضعیت آبی کرونایی باشند.
کد خبر: ۱۱۵۲۹۶۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۱

با تغییرات اخیر نقشه، شمار شهر‌های آبی (معادل وضعیت «عادی») افزایش یافته و از ۳۰۶ شهرستان در هفته گذشته به ۳۳۱ شهرستان رسیده و در نتیجه اوضاع کرونایی کشورمان بهتر شده است؛ تغییری که شمار شهر‌های زرد و آبی را به ۴۴۵ شهرستان رسانده که شامل حدود ۹۹.۵ درصد شهرستان‌های کشورمان است.
کد خبر: ۱۱۵۱۹۵۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۴

تغییرات نقشه به این صورت رقم خورده که شمار شهر‌های آبی افزایش چشمگیری یافته و از ۲۶۱ شهرستان در هفته گذشته به ۳۰۶ شهرستان رسیده است و در نتیجه می‌توان گفت که اوضاع کرونایی ایران بسیار خوب شده است؛ آنقدر خوب که شمار شهر‌های زرد و آبی به ۴۴۴ شهرستان رسیده که شامل بیش از ۹۹ درصد شهرستان‌های کشورمان است.
کد خبر: ۱۱۵۰۹۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۷

افزایش شمار شهر‌های زرد، نتیجه کاهش شهر‌های آبی (معادل وضعیت «عادی») است که از ۲۳۸ شهرستان در هفته گذشته به ۲۲۶ شهرستان کاهش یافته است؛ وضعیتی ناخوب که البته نگران کننده نیست و در آمار‌های کرونایی کشور نیز مشهود است؛ اینکه شمار فوتی‌ها مدتی‌ است یک رقمی شده و...
کد خبر: ۱۱۴۵۱۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۳

بر اساس رنگ‌بندی جدید کرونایی کشورمان که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتشر کرده، به مانند هفته گذشته، وضعیت کرونایی کشورمان بهبود یافته، تا جایی که نه تنها اثری از رنگ «قرمز» نیست، که رنگ « آبی » و وضعیت «عادی» وسعت بیشتری از میهن‌مان را در برگرفته و دورنمای خوشایندی، به ویژه با توجه به شروع سال تحصیلی ترسیم می‌کند.
کد خبر: ۱۱۴۳۰۳۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۹

با بروزرسانی نقشه رنگ‌بندی کرونایی
بر اساس این بروزرسانی، شمار شهر‌های زرد از ۲۵۷ به ۲۲۹ شهرستان کاهش یافته و به دنبال آن، تعداد شهر‌های آبی از ۱۷۱ به ۱۹۹ شهرستان افزایش یافته است؛ تغییری که موجب شده، نزدیک به ۴۵ درصد شهرستان‌های ایران به رنگ آبی درآیند که اتفاقی بسیار نیکو، آن هم در آغاز سال تحصیلی جدید است.
کد خبر: ۱۱۴۲۰۶۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۲

نقشه رنگ‌بندی کرونایی بروز شد
بر اساس بروزرسانی اخیر، شمار شهر‌های زرد و آبی تغییر زیادی داشته است؛ افزایشی خوشحال کننده که موجب شده شمار شهر‌های زرد از ۳۴۲ به ۲۵۷ کاهش یافته و به عوض آن، تعداد شهر‌های آبی از ۷۱ به ۱۷۱ شهرستان افزایش بیابد. یعنی قرار گرفتن حدود ۴۰ درصد شهرستان‌های کشورمان در وضعیت آبی .
کد خبر: ۱۱۴۰۸۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۵

نقشه رنگ‌بندی کرونایی بروز شد
بر اساس رنگ‌بندی جدید کرونایی کشورمان که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتشر کرده، به مانند هفته گذشته، وضعیت کرونایی کشورمان بهبود یافته است تا جایی که پس از ده هفته، رنگ «قرمز» از نقشه حذف شد؛ رنگی که برای نشان دادن شهرستان‌هایی مورد استفاده قرار می‌گیرد که در وضعیت «بسیار پرخطر» قرار دارند.
کد خبر: ۱۱۳۹۵۶۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۸

تداوم روند بحرانی کرونا در ایران به روایت نقشه رنگ بندی
بر اساس نقشه جدید که از فردا، ۱۵ مرداد اعمال خواهد شد، شمار شهر‌های نارنجی هم به ۱۲۹ شهرستان افزایش یافته است؛ شهر‌هایی که در آستانه وضعیت بحرانی یعنی قرمز هستند و پراکندگی وسیعی در نقشه دارند و نوید بحرانی شدن اوضاع در مناطق وسیع تری از کشور در هفته آتی را می‌دهند.
کد خبر: ۱۱۳۳۴۴۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۱۴

بر اساس نقشه جدید که از فردا اعمال خواهد شد، شمار شهر‌های نارنجی هم از ۱۴ به ۳۵ شهرستان افزایش یافته است؛ شهر‌هایی که در آستانه وضعیت بحرانی یعنی قرمز قرار دارند و پراکندگی شان در نقشه به گونه‌ای است که می‌شود بحرانی شدن اوضاع در استان‌های پرشمارتری را در هفته آتی پیش بینی کرد؛ وضعیتی که می‌توان با تدابیر ویژه از بروز آن جلوگیری نمود.
کد خبر: ۱۱۳۰۰۲۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۴

بر اساس رنگ‌بندی جدید کرونایی کشورمان که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتشر کرده، به مانند چند هفته گذشته، شمار شهر‌های قرمز و نارنجی «صفر» و معنای آن، تداوم اوضاع مطلوب کرونایی کشورمان است؛ هرچند روند تغییرات دو رنگ دیگر، کمی نگران کننده به نظر می‌رسد و این سوال را به دنبال خواهد داشت که واکنش مسئولان به آن چه خواهد بود؟!
کد خبر: ۱۱۲۷۵۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۱۰

بر اساس نقشه جدید که از فردا اعمال خواهد شد، تعداد شهر‌های زرد از ۱۰۶ به ۹۱ شهرستان کاهش یافته و به همین تناسب، شمار شهر‌های آبی از ۳۴۲ به ۳۵۷ شهرستان افزایش یافته است؛ تغییراتی که سهم آبی را در نقشه به شدت افزایش داده و آبی ‌ترین وضعیت کرونایی کشورمان را رقم زده است.
کد خبر: ۱۱۲۶۲۵۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۳

بر اساس نقشه جدید که از فردا، ۲۸ خردادماه اعمال خواهد شد، تعداد شهر‌های زرد از ۱۱۳ به ۱۰۶ شهرستان کاهش یافته و به همین تناسب، شمار شهر‌های آبی از ۳۳۵ به ۳۴۲ شهرستان افزایش یافته است؛ تغییراتی که سهم آبی را در نقشه به شدت افزایش داده و آبی ‌ترین وضعیت کرونایی کشورمان را رقم زده است.
کد خبر: ۱۱۲۵۰۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۷

بر اساس نقشه جدید که از فردا، ۲۱ خردادماه اعمال خواهد شد، تعداد شهر‌های زرد از ۱۴۷ به ۱۱۳ شهرستان کاهش یافته و به همین تناسب، شمار شهر‌های آبی از ۳۰۱ به ۳۳۵ شهرستان افزایش یافته است؛ تغییراتی که سهم آبی را در نقشه به شدت افزایش داده و آبی ‌ترین وضعیت کرونایی کشورمان را رقم زده است.
کد خبر: ۱۱۲۳۶۷۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۰

nabzefanavari
ostanha
bato
farhangi
jahan
economic
sport
social
parliment
نبض بورس - داخلی - ستون چپ