در مورد سرقت از صندوق امانات بانک ملی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی گفت: این پرونده ۲۸ متهم دارد که اتهام همگی آنها مشارکت در سرقت حدی و تخریب اموال دولتی و تحصیل مال نامشروع و پولشویی است.
کد خبر: ۱۱۷۸۲۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۷

سرقت از صندوق امانات بانک ملی و عقب ماندگی نظام حقوقی:
به واقع عجیب است که در مواجهه حقوقی با موضوعی همچون صندوق امانات بانک، اینقدر در وضع مقررات کارآمد و روزآمد، ضعیف بوده ایم که حالا باید به قانون مدنی رجوع کنیم، حال آنکه اگر حقوق بانکی و تنظیم گری بانکی به خوبی توسعه پیدا کرده بود، نیاز به توسل به عمومات و احکام کهنه قانون مدنی، برای حل این مسائل نداشتیم آنهم با اینهمه تعدد و تفاوت در نظرات.
کد خبر: ۱۱۲۳۶۷۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۰