در مورد جنگ اوکراین در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

پوتین می گوید روسیه خواهان پایان دادن به جنگ در اوکراین است.
کد خبر: ۱۱۵۶۱۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۲

وزارت خارجه کره شمالی بامداد جمعه در بیانیه‌ای ادعای آمریکا درباره ارسال مهمات از سوی این کشور به روسیه را رد کرد و آن را خبری کذب خواند.
کد خبر: ۱۱۵۶۱۰۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۲

سازمان ملل متحد اعلام کرده است که خواستار حل مناقشه اوکراین بر اساس قوانین بین المللی است.
کد خبر: ۱۱۵۶۰۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۲

با سیصدمین روز از حمله روسیه به اوکراین
سیصدمین روز از حمله روسیه به اوکراین با دستور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور می‌گذرد؛ تهاجمی که رویداد‌های بسیاری به دنبال داشته و منجر به تحریم گسترده روسیه از سوی بلوک غرب شده است و دورنمای مشخصی برای پایان آن نیز وجود ندارد.
کد خبر: ۱۱۵۶۰۵۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۱

با دویست و نود و هشتمین روز از حمله روسیه به اوکراین
دویست و نود و هشتمین روز از حمله روسیه به اوکراین با دستور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور می‌گذرد؛ تهاجمی که رویداد‌های بسیاری به دنبال داشته و منجر به تحریم گسترده روسیه از سوی بلوک غرب شده است و دورنمای مشخصی برای پایان آن نیز وجود ندارد.
کد خبر: ۱۱۵۵۷۹۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۹

با دویست و نود و ششمین روز از حمله روسیه به اوکراین
دویست و نود و ششمین روز از حمله روسیه به اوکراین با دستور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور می‌گذرد؛ تهاجمی که رویداد‌های بسیاری به دنبال داشته و منجر به تحریم گسترده روسیه از سوی بلوک غرب شده است و دورنمای مشخصی برای پایان آن نیز وجود ندارد.
کد خبر: ۱۱۵۵۴۶۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۷

با دویست و نود و چهارمین روز از حمله روسیه به اوکراین
دویست و نود و چهارمین روز از حمله روسیه به اوکراین با دستور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور می‌گذرد؛ تهاجمی که رویداد‌های بسیاری به دنبال داشته و منجر به تحریم گسترده روسیه از سوی بلوک غرب شده است و دورنمای مشخصی برای پایان آن نیز وجود ندارد.
کد خبر: ۱۱۵۵۲۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۵

با دویست و نود و سومین روز از حمله روسیه به اوکراین
دویست و نود و سومین روز از حمله روسیه به اوکراین با دستور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور می‌گذرد؛ تهاجمی که رویداد‌های بسیاری به دنبال داشته و منجر به تحریم گسترده روسیه از سوی بلوک غرب شده است و دورنمای مشخصی برای پایان آن نیز وجود ندارد.
کد خبر: ۱۱۵۵۰۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۴

با دویست و نود و یکمین روز از حمله روسیه به اوکراین
دویست و نود و یکمین روز از حمله روسیه به اوکراین با دستور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور می‌گذرد؛ تهاجمی که رویداد‌های بسیاری به دنبال داشته و منجر به تحریم گسترده روسیه از سوی بلوک غرب شده است و دورنمای مشخصی برای پایان آن نیز وجود ندارد.
کد خبر: ۱۱۵۴۷۲۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۲

با دویست و هشتاد و ششمین روز از حمله روسیه به اوکراین
دویست و هشتاد و ششمین روز از حمله روسیه به اوکراین با دستور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور می‌گذرد؛ تهاجمی که رویداد‌های بسیاری به دنبال داشته و منجر به تحریم گسترده روسیه از سوی بلوک غرب شده است و دورنمای مشخصی برای پایان آن نیز وجود ندارد.
کد خبر: ۱۱۵۳۸۹۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۷

با دویست و هشتاد و چهارمین روز از حمله روسیه به اوکراین/ در حال به روزرسانی
دویست و هشتاد و چهارمین روز از حمله روسیه به اوکراین با دستور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور می‌گذرد؛ تهاجمی که رویداد‌های بسیاری به دنبال داشته و منجر به تحریم گسترده روسیه از سوی بلوک غرب شده است و دورنمای مشخصی برای پایان آن نیز وجود ندارد.
کد خبر: ۱۱۵۳۶۱۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

با دویست و هشتاد و سومین روز از حمله روسیه به اوکراین
دویست و هشتاد و سومین روز از حمله روسیه به اوکراین با دستور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور می‌گذرد؛ تهاجمی که رویداد‌های بسیاری به دنبال داشته و منجر به تحریم گسترده روسیه از سوی بلوک غرب شده است و دورنمای مشخصی برای پایان آن نیز وجود ندارد.
کد خبر: ۱۱۵۳۴۲۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۴

با دویست و هشتاد و دومین روز از حمله روسیه به اوکراین
دویست و هشتاد و دومین روز از حمله روسیه به اوکراین با دستور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور می‌گذرد؛ تهاجمی که رویداد‌های بسیاری به دنبال داشته و منجر به تحریم گسترده روسیه از سوی بلوک غرب شده است و دورنمای مشخصی برای پایان آن نیز وجود ندارد.
کد خبر: ۱۱۵۳۲۷۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۳

با دویست و هشتاد و یکمین روز از حمله روسیه به اوکراین
دویست و هشتاد و یکمین روز از حمله روسیه به اوکراین با دستور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور می‌گذرد؛ تهاجمی که رویداد‌های بسیاری به دنبال داشته و منجر به تحریم گسترده روسیه از سوی بلوک غرب شده است و دورنمای مشخصی برای پایان آن نیز وجود ندارد.
کد خبر: ۱۱۵۳۰۹۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۲

با دویست و هشتادمین روز از حمله روسیه به اوکراین
دویست و هشتادمین روز از حمله روسیه به اوکراین با دستور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور می‌گذرد؛ تهاجمی که رویداد‌های بسیاری به دنبال داشته و منجر به تحریم گسترده روسیه از سوی بلوک غرب شده است و دورنمای مشخصی برای پایان آن نیز وجود ندارد.
کد خبر: ۱۱۵۲۹۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۱

رئیس جمهور آمریکا گفت که برنامه ای برای تماس با ولادیمیر پوتین همتای روس خود ندارد اما در صورتی که پوتین بخواهد آماده است با وی درباره راهکارهای پایان دادن به جنگ اوکراین گفتگو کند.
کد خبر: ۱۱۵۲۸۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۱

با دویست و هفتاد و نهمین روز از حمله روسیه به اوکراین
دویست و هفتاد و نهمین روز از حمله روسیه به اوکراین با دستور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور می‌گذرد؛ تهاجمی که رویداد‌های بسیاری به دنبال داشته و منجر به تحریم گسترده روسیه از سوی بلوک غرب شده است و دورنمای مشخصی برای پایان آن نیز وجود ندارد.
کد خبر: ۱۱۵۲۷۷۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰

با دویست و هفتاد و هفتمین روز از حمله روسیه به اوکراین
277 امین روز از حمله روسیه به اوکراین با دستور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور می‌گذرد؛ تهاجمی که رویداد‌های بسیاری به دنبال داشته و منجر به تحریم گسترده روسیه از سوی بلوک غرب شده است و دورنمای مشخصی برای پایان آن نیز وجود ندارد.
کد خبر: ۱۱۵۲۵۴۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۸

با دویست و هفتاد و پنجمین روز از حمله روسیه به اوکراین
دویست و هفتاد و پنجمین روز از حمله روسیه به اوکراین با دستور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور می‌گذرد؛ تهاجمی که رویداد‌های بسیاری به دنبال داشته و منجر به تحریم گسترده روسیه از سوی بلوک غرب شده است و دورنمای مشخصی برای پایان آن نیز وجود ندارد.
کد خبر: ۱۱۵۲۱۹۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۶

با دویست و هفتاد و دومین روز از حمله روسیه به اوکراین
دویست و هفتاد و سومین روز از حمله روسیه به اوکراین با دستور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور می‌گذرد؛ تهاجمی که رویداد‌های بسیاری به دنبال داشته و منجر به تحریم گسترده روسیه از سوی بلوک غرب شده است و دورنمای مشخصی برای پایان آن نیز وجود ندارد.
کد خبر: ۱۱۵۱۸۲۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۳

nabzefanavari
ostanha
bato
farhangi
jahan
economic
sport
social
parliment
نبض بورس - داخلی - ستون چپ