سقوط شاه

برچسب: سقوط شاه
ما شاهد تسلط خانواده هزار فامیل بر این حوزه بودیم... برابر شد و شاه اقدام به اصلاح برنامه پنجم توسعه... حوزه سیاسی بخواهم اشاره کنم شاه حتی به مجلسی که... شاه درست و در جهت توسعه متوازن و پایدار بود...
کد خبر: ۶۶۴۵۴۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۹


بلکه ساقط شدن پادشاهی برآورده شد نوسازی شتابان دوران پهلوی... از آنجا که این نوسازی به ویژه در دوران محمدرضاشاه... شد در اثر سرکوب مخالفان و برخی اقدامات غیرمذهبی محمدرضاشاه... عظیم توده ها و سرنگونی رژیم شاهنشاهی و پیروزی انقلاب...
کد خبر: ۵۶۶۴۳۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۱۹


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv