در مورد رییس علی دلواری در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

ریسعلی دلواری میباشد شهیدی که به جهت نقش برجسته آن... است که البته اوج آن به مبارزه مقتدرانه شهید ریسعلی... دلواری برمیگردد که در آن نبرد شهید ریسعلی موفق میشود... علی دلوار آبیاری شد در رگ و خون کل مردمان...
کد خبر: ۱۰۷۴۰۳۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۳


سالروز شهادت مجاهدمرد دلیر رئیسعلی دلواری سرداری که نماد مبارزه... از این روست که تاریخ معاصر ایران علیرغم خودباختگی های... مبارزه و جهاد علیه نیرو های متخاصم در شهر فیروزآباد... حمایت از دلیران تنگستان حکم جهاد علیه نیروهای انگلیسی اشغالگر...
کد خبر: ۱۰۷۳۷۹۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۱


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv