در مورد حمیئرضا ترقی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

ترقی:
اعلام می کنم» مشی رهبری تعامل قوا حمیدرضا ترقی فعال... را جبران کنند ترقی ادامه می دهد همچنان که رهبری... راه حل بیان شود ترقی می افزاید خط مشی اساسی...
کد خبر: ۱۰۱۱۷۲۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv