در مورد تعویض دریچه آئورت قلب در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

جراحی قلب در دو سال اخیر خبر داد ...
قلب خود را طی دو سال اخیرا انجام داده و... برای جراحی و تعویض دریچه آئورت قلب به کلینیک کلیولند...
کد خبر: ۱۰۱۰۸۵۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۳


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv