در مورد مجمع عمومی بورس در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

 

کلیات


نشست سهامداران یک شرکت سهامی است که ممکن است دوره ای باشد یا موردی بر حسب نیاز دارای حالت فوق العاده باشد.

 در این نشست تصمیمات متفاوت از تعیین ارکان شرکت )مدیریت و ...( تا سیاست گذاری های کلان شرکت صورت می پذیرد. 

 

حاضرین نشست و حق رأی


 تمام سهامداران فارغ از تعداد سهام خود حق شرکت در این نشست را دارند. همبه نسبت تعداد سهام خودشان به کل سهام افراد حاضر در جلسه شرکت حق رای در مورد مسائل شرکت را دارند.  غائبین در نشست فاقد حق رأی هستند.

 

در مورد مجمع عمومی بورس در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

بانک دی با نماد دی سهامداران را جهت برگزاری مجمع... عمومی عادی فوق العاده فراخواند ...
به گزارش بورس تابناک بر این اساس از همه سهامداران... یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت شده تا در جلسه مجمع... عمومی این شرکت که در ساعت 14 00 روز پنج... مجمع عمومی عادی می باشد نیز در دستور کار این...
کد خبر: ۹۵۸۶۵۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۴


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv