در مورد صحیفه سجادیه در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

حسینیه تابناک
دعای پنجاه و چهارم صحیفه سجادیه ، آخرین دعای این صحیفه است و یکی از دعاها برای درخواست از خدا برای دور کردن غم و اندوه است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۷۴۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

حسینیه تابناک
دعای پنجاه و سوم صحیفه سجادیه ، یکی از دعاها برای اظهار ذلّت به پیشگاه خداوند است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۷۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

حسینیه تابناک
دعای پنجاه و دوم صحیفه سجادیه ، یکی از دعاها برای اصرار در درخواست از خداوند است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۷۳۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

حسینیه تابناک
دعای پنجاه و یکم صحیفه سجادیه ، یکی از دعاها برای تضرّع و زاری به درگاه خداوند است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۷۳۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

حسینیه تابناک
دعای پنجاهم صحیفه سجادیه ، یکی از دعاها برای مقام ترس از خدا است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۷۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

حسینیه تابناک
دعای چهل و نهم صحیفه سجادیه ، یکی از دعاها برای دفع شرّ دشمنان و ردّ فشار آن‌ها است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۷۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

حسینیه تابناک
دعای چهل و هشتم صحیفه سجادیه ، یکی از دعاها برای روز عید قربان و جمعه است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۷۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

حسینیه تابناک
دعای چهل و ششم صحیفه سجادیه ، یکی از دعاها برای بعد از بازگشت از نماز عید فطر و جمعه است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۷۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

حسینیه تابناک
دعای چهل و پنجم صحیفه سجادیه ، یکی از دعاها برای هنگام وداع با ماه مبارک رمضان است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۷۲۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

حسینیه تابناک
دعای چهل و سوم صحیفه سجادیه ، یکی از دعاها برای هنگام نگاه کردن به هلال است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۷۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

حسینیه تابناک
دعای چهل و دوم صحیفه سجادیه ، یکی از دعاها برای وقت ختم قران است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۷۱۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

حسینیه تابناک
دعای چهل و یکم صحیفه سجادیه ، یکی از دعاها برای درخواست پرده‌پوشی و حفظ شدن از حادثه‌ها است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۷۱۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

حسینیه تابناک
دعای چهلم صحیفه سجادیه ، یکی از دعاها برای وقت یاد مرگ است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۷۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

حسینیه تابناک
دعای سی و نهم صحیفه سجادیه ، یکی از دعاها برای طلب عفو و بخشش است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۷۰۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

حسینیه تابناک
دعای سی و هشتم صحیفه سجادیه ، یکی از دعاها برای پوزش از کوتاهی در حقوق بندگان و طلب آزادی از آتش است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۷۰۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

حسینیه تابناک
دعای سی و هفتم صحیفه سجادیه ، یکی از دعاها برای اعتراف به ناتوانی از شکر است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۶۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

حسینیه تابناک
دعای سی و ششم صحیفه سجادیه ، یکی از دعاها برای هنگام نظر به ابر و برق و شنیدن بانگ رعد است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۶۹۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

حسینیه تابناک
دعای سی و پنجم صحیفه سجادیه ، یکی از دعاها برای رضا و خشنودی به داده‌های الهی است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۶۹۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

حسینیه تابناک
دعای سی و چهارم صحیفه سجادیه ، یکی از دعاها برای رسوایی در گناه است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۶۸۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

حسینیه تابناک
دعای سی و سوم صحیفه سجادیه ، یکی از دعاها برای استخاره و درخواست خیر و نیکی است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.
کد خبر: ۱۱۷۴۶۸۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

nabzefanavari
ostanha
bato
farhangi
jahan
economic
sport
social
parliment
نبض بورس - داخلی - ستون چپ