در مورد مشارکت مدنی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

دهد و آزادی های مدنی شهروندان را در جایی مخل... و سلب حق مشارکت خود در روند تصمیم گیری های... که از مردم بخواهیم از آزادی حق اعتراض حق مشارکت... و سایر حقوق مدنی خود برای تداوم امنیت چشم پوشی...
کد خبر: ۹۵۶۹۹۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۶


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv