نقاط قوت

برچسب: نقاط قوت
ای صورت گرفته و نقاط ضعف و قوت آشکار و... به طور دقیق بررسی گردد تا با هویدا شدن نقاط...
کد خبر: ۸۸۸۱۹۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۰۸


مذاکرات شود با این حال می توان نقاط قوت و... فهرست کرد نقاط قوت 1 - توجه به مبانی علمی... به خوبی واقف است نقاط ضعف 1 - تئوری زدگی... دولت فارغ از نقاط ضعف و قوت حرکت و عزمی...
کد خبر: ۴۲۶۹۴۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۵/۲۸


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv