در مورد دادسرای کارکنان دولت در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

ارتشا از سوی دادسرای کارکنان دولت بازداشت شد به گزارش... ارتشا از سوی دادسرای کارکنان دولت بازداشت شده است ...
کد خبر: ۹۳۳۱۱۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۶


روز جمعه هفته گذشته بازپرس سابق دادسرای کارکنان دولت با... سابق دادسرای کارکنان دولت در راستای برخورد با فساد در...
« ب ق» بازپرس سابق دادسرای کارکنان دولت دستگیر و... از بازداشت یک بازپرس مشهور در دادسرای فرهنگ و رسانه... حال یک وکیل دادگستری از بازداشت بازپرس سابق دادسرای فرهنگ... خبر بازداشت بیژن قاسم زاده بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه...
کد خبر: ۹۲۶۹۸۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۹


پرونده مفتوح در دادسرای کارکنان دولت دارد ...
پرونده مفتوح در دادسرای کارکنان دولت دارد به گزارش ایلنا... فطر در شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت حاضر شدیم که... درشعبه 15 دادسرای کارکنان دولت مفتوح است عطار پرونده دیگر... مرتضوی در شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت را شکایت دستگیر...
کد خبر: ۴۲۲۲۹۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۵/۱۳


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv