در مورد تقاضای گرانی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

پیمانه اقتصادی؛
همه دستگاه ها حتی تقاضای گرانی هم ندهید رضا رحمانی... نباید تقاضای افزایش قیمت شود گفت بنابراین حتی اگر درخواستی... رئیس جمهور تقاضای افزایش قیمت نباید داشته باشیم حتما ستاد... نگرانیها نسبت به عرضه فزاینده نفت را تحت الشعاع قرار...
کد خبر: ۹۳۸۲۰۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۸


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv