در مورد انتصاب در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

کد خبر: ۸۵۷۴۳۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۳


کد خبر: ۸۵۷۳۴۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۳


کد خبر: ۸۵۶۹۲۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲


کد خبر: ۸۵۶۶۵۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۱


کد خبر: ۸۵۵۹۹۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۹


کد خبر: ۸۵۵۶۱۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۷


کد خبر: ۸۵۵۲۲۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶


کد خبر: ۸۵۴۹۳۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۵


کد خبر: ۸۵۳۷۵۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰


در این احکام انتصاب خطاب به رؤسای دانشگاه های منصوب...
کد خبر: ۸۵۳۶۰۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰


کد خبر: ۸۵۳۰۳۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۸


کد خبر: ۸۵۲۵۴۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۷


انتصاب‌های دقیقه نودی وزیر ارشاد در پایان مهلت قانون منع به کارگیری بازنشستگان؛
وزیر فرهنگ و ارشاد مهم ترین انتصاب مورد انتظار در... حکمی حسین انتظامی را سرپرست سازمان سینمایی کرد انتصابی که... ترین این انتصاب ها به سازمان سینمایی مربوط می شد... عهده داشت در میان این انتصاب ها همانگونه که مشخص...
کد خبر: ۸۵۲۴۹۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۶


کد خبر: ۸۵۲۴۵۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۶


کد خبر: ۸۵۲۳۹۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۶


کد خبر: ۸۵۱۸۰۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۳


قرائت بخش هایی از حکم انتصاب حجت الاسلام کرمی به...
کد خبر: ۸۵۱۵۵۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۳


منصوب کرد در این حکم انتصاب خطاب به خاوندی آمده...
کد خبر: ۸۵۱۴۶۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۲


کد خبر: ۸۵۱۱۲۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۱


کد خبر: ۸۵۱۰۸۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۱


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv