انجمن کارفرمایی

برچسب: انجمن کارفرمایی
کار نیز به عنوان یک انجمن صنفی کارگری به ثبت... رساندند ظاهراً اختلاف صنوف بر سر ثبت به عنوان انجمن... « انجمن کارگری» قابل رفع بود اما به هر ترتیب... هر اقدام انجمن صنفی ثبت شده در وزارت کار منوط...
کد خبر: ۹۱۵۲۰۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۹


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv