در مورد رفتار غیر انسانی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

اعمال هر گونه خشونت و رفتار غیرقانونی به ویژه توسط...
پذیرفت اعمال هر گونه خشونت و رفتار غیرقانونی به ویژه... قانونی صورت پذیرد رفتار غیرانسانی صورت گرفته و اعمال قوه...
کد خبر: ۹۱۲۹۰۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۳۰


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv