شکسته شدن درختان

برچسب: شکسته شدن درختان
وقوع ۴٠ مورد حادثه مرتبط با درختان در پی وقوع... گرفته بود حدود ۴٠ حادثه مرتبط با درختان را شاهد... سقوط کامل درختان نبود و بعضی از آن ها مرتبط... شکستن درختان بود که با حضور عوامل شهرداری و آتش...
کد خبر: ۹۰۱۵۸۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۴


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv