در مورد Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

آسپرین؛
کد خبر: ۸۹۲۱۰۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۹


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv