در مورد دانشجو در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

کد خبر: ۷۸۷۴۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۱۶

کد خبر: ۷۸۷۱۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۱۵

کد خبر: ۷۸۶۵۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۱۳

کد خبر: ۷۸۶۵۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۱۳

کد خبر: ۷۸۵۹۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۱/۰۹

کد خبر: ۷۸۴۲۴۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۸

کد خبر: ۷۸۴۰۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۷

کد خبر: ۷۸۴۰۰۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۷

کد خبر: ۷۸۴۰۰۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۷

کد خبر: ۷۸۴۰۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۷

کد خبر: ۷۸۳۹۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۷

کد خبر: ۷۸۳۹۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۷

کد خبر: ۷۸۳۶۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۶

کد خبر: ۷۸۱۲۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

کد خبر: ۷۸۰۳۲۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۵

کد خبر: ۷۷۹۵۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۳

این مثال مستند به خوبی اشکالات ریز و درشت آموزش عالی کشور را نشان می دهد که با دستان برخی متولیان آموزش کشور رقم می خورد تا با این مجموعه اتفاقات، فاتحه علم و دانش کشور خوانده شود و در این میان بی توجهی مقام های مسئول به چنین اشکالاتی نیز ظاهراً فضا را برای تکرار این اتفاقات در سطوح مختلف فراهم کرده است.
کد خبر: ۷۷۹۲۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۲

کد خبر: ۷۷۹۲۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۲

کد خبر: ۷۷۸۹۲۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۱

کد خبر: ۷۷۸۷۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۰