حادثه فیضیه

برچسب: حادثه فیضیه
ادامه دادیم وی تصریح کرد همچنین پس از حادثه فیضیه... بازاریان تهران برای جبران خسارت به طلاب فیضیه در قم... می کرد و معادل آن پرداخت می شد در فیضیه... فیضیه و حتی جامعه صداقت و امانت حاکم بود وی...
کد خبر: ۸۷۷۲۲۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۱


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv