فریب دادن

برچسب: فریب دادن
دانستنی های حقوقی؛
معامله اعمال فریبنده و نیرنگ آمیز انجام دهد تا آن...
از طرفین معامله اعمال فریبنده و نیرنگ آمیز انجام دهد... عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود»... انجام عملیات اعم از گفتار یا فعل و فریب دادن... لازم است که عملیات فریب دهنده باید پیش از انجام...
کد خبر: ۸۶۸۸۲۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۲


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv