دانساتی های حقوقی

برچسب: دانساتی های حقوقی
دانستنی های حقوقی؛
کردن و پوشاندن است در معنای حقوقی و در ماده... بزرگان حقوقی نیز آن را بدین شکل تعریف کرده اند... قانون مدنی تنها قراردادهای تجاری مدنظر نبوده و عقد نکاح... هایی غیرواقعی برای او بسازد و سپس او شوهر کند...
کد خبر: ۸۶۸۸۲۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۲


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv