تصرف عدوانی اراضی دولتی

برچسب: تصرف عدوانی اراضی دولتی
دانستنی های حقوقی؛
تصرف عدوانی و غیرقانونی اراضی ملی و دولتی است...
ابوالفضل محبی قانونگذار تصرف غیرقانونی اراضی شخصی و دولتی را... تحت عنوان تصرف عدوانی جرم دانسته و برای آن مجازات... آنچه که بیشتر مورد تاکید قانونگذار بوده تصرف عدوانی و... غیرقانونی اراضی ملی و دولتی است قانونگذار تصرف غیرقانونی اراضی...
کد خبر: ۸۶۷۲۷۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۷


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv