شهید عبدالله نژاد

برچسب: شهید عبدالله نژاد
گفت وگو با همسر شهید امنیت...
۱۹ فجر شیراز به نام های « اکبر عبدالله نژاد»... رسیدند شهید عبدالله نژاد متولد ۱۳۵۴ فرمانده گردان ۱۰۵ علی... ها اجازه ندادند تا خدمات شهید عبدالله نژاد در این... باقی مانده است شهید عبدالله نژاد ۱۳ سال با همسرش...
کد خبر: ۸۶۷۱۷۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۶


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv