مطلب حقوقی

برچسب: مطلب حقوقی
دانستنی های حقوقی؛
اجراییه کند بنابراین تصمیمات داوران منشأ آثار حقوقی است و... و حقوقی باید گفت امور کیفری به طور کلی هر... و امور حقوقی در واقع رابطه قراردادی و خصوصی بین... و قرارداد های تجاری یا حقوقی جبران خسارات و غیره...
کد خبر: ۸۶۷۶۵۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۸


دانستنی های حقوقی؛
می تواند به دادگاه حقوقی دادخواست بدهد دادگاه به این... ابلاغ اظهارنامه به مالک در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع...
کد خبر: ۸۶۶۹۱۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۶


دانستنی های حقوقی؛
و دادخواهی است دعوا در اصطلاح حقوقی عبارت است از...
سبب دعوا رابطه حقوقی مشخصی است که بر عمل یا... واقعه ای حقوقی یا قانون مبتنی بوده و براساس آن...
کد خبر: ۸۶۶۵۳۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵


دانستنی حقوقی؛
ضابطه سلبی بیان شده و در مورد شرط صحت مطلب...
کد خبر: ۸۶۵۹۸۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۳


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv