بازدید ۱۷۵۹
غلامحسین شافعی:
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: بخش خصوصی ایران نیز توجه جدی به توسعه روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه را در دستورکار خود قرار داده است که در این میان کشور دوست و برادر عراق از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
کد خبر: ۸۸۹۹۲۰
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۷:۱۹ 07 April 2019

به گزارش فارس، غلامحسین شافعی امروز در همایش فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری ایران و عراق گفت: نگاه به کشورهای اسلامی و همسایه سیاست راهبردی و استراتژیک جمهوری اسلامی ایران است که دولت به آن اهتمام ویژه دارد.

وی افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: بخش خصوصی ایران نیز توجه جدی به توسعه روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه را در دستورکار خود قرار داده است که در این میان کشور دوست و برادر عراق از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

شافعی اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در دیدار قبلی با همکارانم در اتحادیه اتاق‌های بازرگانی عراق تصریح کردم بخش خصوصی ایران در کنار تجارت کالایی همواره در پی توسعه روابط اقتصادی از طریق انتقال تجارب، سرمایه‌گذاری در تولید مشترک محصولات صنعتی با فعالان اقتصادی عراق است.

وی ادامه داد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دو ملت بزرگ ایران و عراق با وجود مشترکات تاریخی و فرهنگی و گسترش روابط در سطوح مختلف بیشتر از هر کشور دیگری شایسته برخورداری از بالاترین سطح همکاری‌ درهم‌تنیده اقتصادی و تجاری هستند.

شافعی گفت:‌ایران و عراق دو کشور مهم و تأثیرگذار در منطقه با ظرفیت‌های اقتصادی بالا، توانمندی‌ها و امکانات بالقوه می‌توانند مکمل یکدیگر باشند،‌لذا باید از ظرفیت‌های موجود در جهت توسعه و گسترش روابط اقتصادی و ایجاد رفاه و آبادانی برای ملت‌های دو کشور به نحو شایسته بهره‌گیری شود.

وی اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سفر رئیس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جمهور‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اسلامی ایران به عراق و مذاکرات انجام‌گرفته ره‌آوردهای بسیار ارزشمندی داشت که بعضی از تفاهمات به سرعت اجرایی شد که از این بابت بخش خصوصی برای تلاش‌های بیشتر بسیار امیدوار است.

شافعی بیان داشت: آمارها نشان می‌دهد حجم مراودات تجاری دو کشور در سال ۲۰۱۸ افزایش داشته است، اما سوال اساسی این است که آیا این حجم روابط در خور ظرفیت‌های اقتصادی و توانایی‌های دو کشور است؟

رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قطعا پتانسیل‌های همکاری اقتصادی میان دو کشور فراتر می‌باشد. در این ارتباط وجود برخی مشکلات مانع از دستیابی به سطح مناسب و مطلوب اقتصادی در حد انتظار طرفین شده است.

وی گفت: عدم وجود روابط بانکی و مبادلات پولی و پوشش‌های بیمه‌ای، مشکلات حمل و نقل و روادید، گمرکی و استاندارد از جمله عمده موانعی است که موجب کندی در مبادلات اقتصادی فی مابین شده است که حل این مشکلات جزو مطالبات فعالان اقتصادی بخش‌های خصوصی از دولتمردان دو کشور است. در عین حال انتظار می‌رود با تسهیل تردد تجار و یکسان‌سازی تعرفه‌های گمرکی زمینه برای تجارت آسان و روان میان فعالان اقتصادی بیشتر فراهم شود.

وی همچنین از آمادگی بخش خصوصی جمهوری اسلامی ایران در قالب اتحادیه‌ها و انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی وابسته به اتاق ایران جهت بازسازی زیرساخت‌ها و بخش‌های صنعتی و معدنی عراق و همچنین ارائه خدمات فنی و مهندسی و سرمایه‌گذاری مشترک در زمینه‌های مختلف عمرانی کشور عراق خبر داد و گفت: از جمله این موارد به ساخت و ساز فرودگاه، جاده‌سازی، سدسازی، کشاورزی، صنایع غذایی، گردشگری زیارتی، توریسم‌درمانی و تولید مشترک در زمینه لوازم خانگی، نساجی و سایر فرآورده‌های لبنی و مصالح ساختمانی می‌توان اشاره کرد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین در ادامه به ارائه پیشنهاد‌اتی برای توسعه روابط تجاری بین دو کشور پرداخت و گفت:‌از جمله اینها می‌تواند امضای موافقتنامه تجارت آزاد بین دو کشور، تعمیق روابط اقتصادی دو کشور از طریق ایجاد مناطق آزاد تجاری، شهرک‌های صنعتی و ساماندهی بازارچه‌ها و ایجاد دروازه مشترک گمرکی بین دو کشور باشد.

وی همچنین تاسیس شرکت‌های مشترک حمل و نقل بین‌المللی دو و سه جانبه فی مابین به منظور تسهیل مراودات تجاری بین ایران،‌عراق و سوریه را هم از جمله پیشنهاد‌ات ارائه شده برای توسعه روابط تجاری بین دو کشور عنوان کرد.

شافعی اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نگاه به ایران به عنوان دروازه ورود به کشورهای آسیایی میانه، و استفاده از مسیر ترانزیتی ایران برای دسرتسی به بازار بزرگ ۴۵۰ میلیون نفری پیرامون، همچنین استفاه از مسیر ترانزیتی عراق برای دسترسی به بازار عراق سوریه و اردن از موارد مورد توجه در توسعه روابط تجاری میان دو کشور می‌تواند لحاظ شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران به ساماندهی و گسترش روابط بانکی میان دو کشور به منظور تسهیلات مراودات تجاری بخش خصوصی ایران و عراق اشاره کرد و گفت: از محدودیت‌های بانک مرکزیعراق مطلع هستیم ولی می‌توان راهکارهایی برای عملیات بانکی ارائه نمود که منتظر ارائه پیشنهاد‌ات در این زمینه هستیم.

وی اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ درخواست اجرایی شدن موافقت نامه صدور روادید تجاری و چند بار ورود برای تجار و فعالان اقتصادی هم از جمله مواردی است که می‌تواند در جهت توسعه روابط تجاری دو کشور به ان توجه شود.

شافعی اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ایجاد سازوکارهای لازم برای حضور گسترده شرکت‌های صدور خدمات فنی و مهندسی ایران در پروژه‌های عمرانی عراق از جمله راهسازی،‌ ساخت و ساز، و پرداخت مطالبات شرکت‌های فنی  و مهندسی ایران که در عراق پروژه‌های متعدد اجرا نموده‌اند یا در حال اجرا هستند می‌تواند به توسعه همکاری روابط تجاری بین دو کشور کمک کند.

وی اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پیشنهاد می‌نمایم اتاق‌های مشترک دو کشور با بررسی امکانات و توانمندی‌های صنعتی دو کشور نسبت به ارائه نقشه راه و برنامه‌های عملیات توسعه روابط در بخش‌های تجاری و صنعتی اقدامات لازم به عمل آورده و نقش فعال‌تری را در این زمینه ایفا کنند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
برچسب منتخب
کنکور 99 آیت الله فاطمی نیا سنتکام اوراق سلف نفتی توافق اسرائیل و امارات