بازدید 9303

شورای دستگاه‌های نظارتی تشکیل شد

کد خبر: ۲۵۸۶۶۵
تاریخ انتشار: ۲۷ تير ۱۳۹۱ - ۱۴:۰۲ 17 July 2012
با موافقت سران قوا، شورای دستگاه‌های نظارتی 6 نفره متشکل از دو نفر از مسئولان نظارتی هر قوه، با انتخاب رئیس قوه و با حفظ استقلال هر یک از آنها در حدود مقرر در قانون اساسی تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در نامه ولی الله خبره دبیر شورای دستگاههای نظارتی کشور و قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور آمده است: دستورالعمل اجرایی ماده 221 قانون برنامه پنجم توسعه که بنا به پیشنهاد اعضای شورای دستگاههای نظارتی به موافقت سران قوا رسیده است و در تاریخ 21/3/1391 از طریق دفتر رئیس جمهور به دبیرخانه شورا ارسال شده، به شرح ذیل است:

در اجرای ماده 221 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مقرر می دارد:" به منظور ایجاد هماهنگی برای کارآمد نمودن نظام نظارت و ارتقای بهره وری و برای تقویت مدیریت کشور، شورای دستگاههای نظارتی متشکل از دو نفر از مسئولین نظارتی هر قوه، با انتخاب رئیس قوه باحفظ استقلال هر یک از آنها در حدود مقرر در قانون اساسی تشکیل می شود. دستورالعمل اجرایی این ماده و نحوه تشکیل جلسات شورا، نحوه تصمیم گیری و نحوه پیگیری تصمیمات ظرف شش ماه سال اول برنامه به پیشنهاد اعضای شورا و با توافق سران قوا تعیین می گردد".

دستورالعمل اجرایی به شرح زیر است:

ماده 1: شورای دستگاههای نظارتی، با عضویت، اعضای زیر که توسط روسای سه قوه تعیین شده اند، تشکیل می گردد:
1- معاونت نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی
2- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
3- رئیس دیوان عدالت اداری
4- وزیر اطلاعات
5- رئیس دیوان محاسبات کل کشور
6- رئیس سازمان بازرسی کل کشور

ماده 2- رئیس و نایب رئیس، به صورت دوره ای و با رای اکثر اعضا برای مدت یک سال انتخاب می شوند. انتخاب دوباره اعضا به سمت های مذکور برای یک دوره دیگر بلامانع است. سمت های قبلی، تا زمانی که انتخاب دوباره انجام نشده است، برقرار خواهد بود.

ماده 3- شورای دستگاههای نظارتی یک نفر از افراد صاحب نظر باتجربه و خوشنام را بنا به پیشنهاد هر یک از اعضا برای مدت دو سال به عنوان دبیر شورا و رئیس دبیرخانه انتخاب می کند تا برابر وظایف و اختیارات پیش بینی شده در این دستورالعمل و نیز مصوبات شورا اقدام نماید. انتخاب مجدد وی برای دوره های بعدی بلامانع است. دبیرخانه شورا در سازمان بازرسی کل کشور مستقر می باشد.

ماده 4- وظایف و اختیارات شورا برای تحقق اهداف مورد نظر مقتن عبارتند از:
الف-  تعیین سیاستها، خط مشی و تصویب سند راهبردی و برنامه های اجرایی در راستای هماهنگی
ب- بررسی مشکلات نظام نظارتی کشور و ارائه راهکار برای افزایش کارآمدی و اثربخشی فعالیت های آنها
ج- شناسایی راهکارهای افزایش بهره وری، تقویت نظام مدیریتی کشور و ارائه پیشنهادهای اجرایی به مسئولان
د- ارائه پیشنهادهای مناسب به دستگاههای ذیربط برای پیشگیری از فساد و مبارزه با آن و ارتقای سلامت اداری
ه- ایجاد هماهنگی بین دستگاههای نظارتی برای اجرای برنامه های نظارت و بازرسی
و- تبادل اطلاعات، کارشناسان و همکاری میان دستگاههای نظارتی در محدوده وظایف شورا
ز- تهیه گزارش های مشترک بین دستگاهی
ح- تعیین و تشکیل کارگروه های تخصصی در دبیرخانه شورا و یا تحت نظارت یکی از اعضای شورا و انتخاب اعضای کارگروه های مذکور
ط- تشکیل شوراهای استانی و تصویب برنامه ها در جهت هماهنگی و نظارت بر عملکردآنها
ی- هماهنگی برای افزایش تعاملات بین المللی، منطقه ای و دو جانبه و افزایش رتبه سلامت اداری کشور در محدوده وظایف شورا
ک- ارائه نظر مشورتی به مراجع ذیصلاح
ل- تصویب بودجه شورا برای ارائه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
م- تهیه و تصویب گزارش فعالیتها و عملکرد شورا و ارسال آن برای مقام معظم رهبری مدظله العالی و روسای سه قوه
ماده 5- وظایف و اختیارات رئیس شورا
الف- تعیین وقت و مکان تشکیل جلسات
ب- تشکیل و اداره جلسات شورا
ج- پیگیری اقدامات کارگروه های تخصصی و فعالیت شوراهای استانی و انعکاس به شورا
د- نظارت بر فعالیت های دبیر شورا و اقدامات دبیرخانه و هدایت لازم
ه- دریافت گزارش فعالیت های کارگروه های دبیرخانه از طریق دبیر
و- ارائه گزارش عملکرد شورا به مقام معظم رهبری ( مدظله العالی) و روسای قوای سه گانه پس از تصویب در شورا
ز- ارائه گزارش اقدامات، فعالیت ها، عملکردها و موضوعات مرتبط با شورا به مردم با حق تفویض به اعضای دیگر و دبیر شورا
ح- پیگیری اجرای کلیه مصوبات وتصمیمات شورا

ماده 6- جلسات شورا حداقل هر ماه یک بار تشکیل می شود و با حضور چهار نفر از اعضا رسمیت می یابد. تصمیمات شورا در چارچوب وظایف مذکور در ماده چهار با رای چهار عضو، معتبر و لازم الاجراست.

ماده 7- اعضای شورای استانی دستگاههای نظارتی عبارتند از:
1- مدیر کل بازرسی استان
2- مدیرکل دیوان محاسبات استان
3- مدیرکل اطلاعات استان
4- دادستان مرکز استان
5- معاون برنامه ریزی استانداری
ماده 8- شوراهای استانی بر اساس این دستورالعمل و مطابق بخشنامه ها و تصمیمات شورای دستگاههای نظارتی مرکز انجام وظیفه می نمایند.

ماده 9- وظایف و اختیارات دبیر شورا
1- تهیه دستور جلسات شورا با نظر رئیس شورا و ارسال دعوتنامه
2- پیگیری تشکیل کارگروه های تخصصی دبیرخانه و شورا
3- ابلاغ مصوبات شورا به اعضا و مبادی ذیربط با دستور رئیس شورا
4- هماهنگی امور مربوط به استانها ونظارت بر اقدامات اجرایی با توجه به خط مشی و سیاست های متخذه شورا
5- تهیه طرح ها، برنامه ها و ارائه طرح بودجه برای تصویب شورا
6- دریافت گزارش فعالیت های استان ها و بررسی آنها در کمیسیون دبیرخانه برای طرح در جلسه شورا
7- ارائه گزارش عملکرد شورا به رسانه ها و اطلاع رسانی در صورت ارجاع رئیس شورا
8- تشکیل کمیسیون دبیرخانه متشکل از معاونین دستگاههای موضوع ماده (1) و یا همطرازهای آنان برای انجام وظایف زیر:
الف- بحث و بررسی و اظهارنظر درباره موضوعات و دستور جلسات شورا
ب- هماهنگی دستگاهها برای تنظیم روابط و هدایت کارها
ج- پیگیری و اجرای صحیح تصمیمات شورا
9- سایر امور ارجاعی رئیس و یا شورا به دبیرخانه

ماده 10- این دستورالعمل در 10 ماده تهیه و با تصویب سران سه قوه لازم الاجراست. این دستورالعمل به امضای ابراهیم عزیزی معاون رئیس جمهور، محمدرضا باهنر معاون نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی، محمد جعفری منتظری رئیس دیوان عدالت اداری، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کل کشور و مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور رسیده است.

اشتراک گذاری
برچسب منتخب
# قره باغ # بازیهای آسیایی 2022 # هفته وحدت # لایحه برنامه هفتم # فردوس کاویانی