باب دلمی ؛ محسن چاوشی باب دلمی ؛ محسن چاوشی
دو نوازی سه‌تار و دایره ؛ حسین علیزاده و مجید خلج دو نوازی سه‌تار و دایره ؛ حسین علیزاده و مجید خلج
قانون ؛ تیلمان قانون ؛ تیلمان
حسن من ؛ سینا شعبانخانی حسن من ؛ سینا شعبانخانی
دونوازی تار و تنبک ؛ حسین علیزاده و مجید خلج دونوازی تار و تنبک ؛ حسین علیزاده و مجید خلج
سه تامل ؛ شان مالهلند سه تامل ؛ شان مالهلند
جادوی خاص ؛ سینا شعبانخانی جادوی خاص ؛ سینا شعبانخانی
تک نوازی تنبک ؛ مجید خلج تک نوازی تنبک ؛ مجید خلج
سرناد دریگو ؛ ایون بوگدان سرناد دریگو ؛ ایون بوگدان
غیرعادی ؛ محسن ابراهیم زاده غیرعادی ؛ محسن ابراهیم زاده
سونات بزرگ ؛ فردیناندو کارولی سونات بزرگ ؛ فردیناندو کارولی
سومین بردن ؛ رافائل تالنس سومین بردن ؛ رافائل تالنس
دنیای بی‌تو ؛ علی لهراسبی دنیای بی‌تو ؛ علی لهراسبی
باگاتل شماره 3 ؛ سیلویو چیولیی باگاتل شماره 3 ؛ سیلویو چیولیی
جادوی سیاه ؛ سینا شعبانخانی جادوی سیاه ؛ سینا شعبانخانی
تک‌نوازی دایره ؛ مجید خلج تک‌نوازی دایره ؛ مجید خلج
پرلود شماره 1 ؛ هیتور ویلالوبس پرلود شماره 1 ؛ هیتور ویلالوبس
کوئینتت ؛ موسورگسکی کوئینتت ؛ موسورگسکی
خاطرات الحمرا ؛ جان ویلیامز خاطرات الحمرا ؛ جان ویلیامز
تک نوازی دایره ؛ مجید خلج تک نوازی دایره ؛ مجید خلج
راه ابریشم ؛ مجید اخشابی راه ابریشم ؛ مجید اخشابی
کوارتت عود، گیتار و دایره ؛ فلامارابنکو کوارتت عود، گیتار و دایره ؛ فلامارابنکو
دو تا دل عاشق ؛ بهنام بانی دو تا دل عاشق ؛ بهنام بانی
سونات در لا مینور ؛ تیلمان سونات در لا مینور ؛ تیلمان
کوراتت گیتار ؛ گواترو پالوس کوراتت گیتار ؛ گواترو پالوس
استعاره عشق ؛ علیرضا قربانی و مایکل کلی استعاره عشق ؛ علیرضا قربانی و مایکل کلی
نوبار نوبار ؛ لاکووس کولانیان نوبار نوبار ؛ لاکووس کولانیان
کوراتت ساکسیفون ؛ ژان ریویه کوراتت ساکسیفون ؛ ژان ریویه
کوئینتت برای سازهای بادی ؛ هایدن کوئینتت برای سازهای بادی ؛ هایدن
جانی و صد آه ؛ همایون شجریان جانی و صد آه ؛ همایون شجریان
كوئينتت گیتار، قانون، درام و نی كوئينتت گیتار، قانون، درام و نی
تریو با پیانو ؛ شوسون تریو با پیانو ؛ شوسون
ماسالا بلوز ؛ مت باکون ماسالا بلوز ؛ مت باکون
تک نوازی قانون تک نوازی قانون
خداوندان اسرار ؛ همایون شجریان خداوندان اسرار ؛ همایون شجریان
آداجیو اپوس 70 ؛ روبرت شومان آداجیو اپوس 70 ؛ روبرت شومان
۳