تصور کن ؛ ایتین دلاوو تصور کن ؛ ایتین دلاوو
موسیقی متن فیلم شرف پریتزی ؛ الکس نورث موسیقی متن فیلم شرف پریتزی ؛ الکس نورث
بالاد دبوسی ؛ آلاین پلانس بالاد دبوسی ؛ آلاین پلانس
آکوا ؛ کیتارو آکوا ؛ کیتارو
موسیقی متن فیلم عشق عجیب مارتا ایورز ؛ میکلوش روژا موسیقی متن فیلم عشق عجیب مارتا ایورز ؛ میکلوش روژا
ال میشی ؛ جولیوس ردر کارلسون ال میشی ؛ جولیوس ردر کارلسون
موسیقی متن فیلم خیابان هانوور ؛ جان بری موسیقی متن فیلم خیابان هانوور ؛ جان بری
اجرای ارکستر ملی ایران با کیوان ساکت اجرای ارکستر ملی ایران با کیوان ساکت
به خاطر شباهت با داریوش ممنوع‌الفعالیت بودم به خاطر شباهت با داریوش ممنوع‌الفعالیت بودم
انتخاب کیهان کلهر به عنوان مرد سال موسیقی انتخاب کیهان کلهر به عنوان مرد سال موسیقی
لغو کنسرت کیهان کلهر در اعتراض به حمله ترکیه لغو کنسرت کیهان کلهر در اعتراض به حمله ترکیه
سوگ‌آوا موسیقی آوازی بختیاری سوگ‌آوا موسیقی آوازی بختیاری
روایت کامبیز روشن روان از فراز و فرود کوشش موسیقایی‌اش روایت کامبیز روشن روان از فراز و فرود کوشش موسیقایی‌اش
مرا دلی است ؛ شجریان مرا دلی است ؛ شجریان
موسیقی متن فیلم دختر ببو ؛ کارلو روستیکلی موسیقی متن فیلم دختر ببو ؛ کارلو روستیکلی
عقرب زلف کجت ؛ ایرج بسطامی عقرب زلف کجت ؛ ایرج بسطامی
موسیقی متن فیلم تام جونز ؛ جان ادیسون موسیقی متن فیلم تام جونز ؛ جان ادیسون
مقام نوایی ؛ قربان سلیمانی مقام نوایی ؛ قربان سلیمانی
موسیقی متن فیلم فرار از نیویورک ؛ جان کارپنتر و آلن هوارت موسیقی متن فیلم فرار از نیویورک ؛ جان کارپنتر و آلن هوارت
تک نوازی تار ؛ محمدرضا لطفی تک نوازی تار ؛ محمدرضا لطفی
موسیقی متن فیلم جنگ ستارگان قسمت اول: تهدید شبح ؛ جان ویلیامز موسیقی متن فیلم جنگ ستارگان قسمت اول: تهدید شبح ؛ جان ویلیامز
دلا بسوز و گر به تو افتدم نظر ؛ محمدرضا شجریان دلا بسوز و گر به تو افتدم نظر ؛ محمدرضا شجریان
موسیقی متن فیلم زولو ؛ جان بری موسیقی متن فیلم زولو ؛ جان بری
اجرای گروه شمس در جبهه‌های دفاع مقدس اجرای گروه شمس در جبهه‌های دفاع مقدس
موسیقی متن فیلم پیامی در بطری ؛ گابریل یارد موسیقی متن فیلم پیامی در بطری ؛ گابریل یارد
ایرانی ؛ محمد معتمدی ایرانی ؛ محمد معتمدی
موسیقی متن فیلم پیوند ما را چیزی نمی‌تواند بشکند ؛ فیورنزو کارپی موسیقی متن فیلم پیوند ما را چیزی نمی‌تواند بشکند ؛ فیورنزو کارپی
سمن بویان ؛ محمدرضا شجریان سمن بویان ؛ محمدرضا شجریان
موسیقی متن فیلم باغ‌وحش شیشه‌ای ؛ هنری مانچینی موسیقی متن فیلم باغ‌وحش شیشه‌ای ؛ هنری مانچینی
حرف آخر ؛ سیروان خسروی حرف آخر ؛ سیروان خسروی
موسیقی متن سریال تابو ؛ مکس ریشتر موسیقی متن سریال تابو ؛ مکس ریشتر
سودای تو ؛ محمدرضا شجریان سودای تو ؛ محمدرضا شجریان
تک نوازی نی ؛ حسن کسایی تک نوازی نی ؛ حسن کسایی
موسیقی متن فیلم راکی 4 ؛ وینس دیکولا موسیقی متن فیلم راکی 4 ؛ وینس دیکولا
تو خیال کردی بری ؛ سیروان خسروی تو خیال کردی بری ؛ سیروان خسروی
دونوازی سازهای بادی و کوبه‌ای مجید خلجی و سیلوین کسپ دونوازی سازهای بادی و کوبه‌ای مجید خلجی و سیلوین کسپ