در مورد عضله مصنوعی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

کد خبر: ۱۱۲۴۴۴۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۴

کد خبر: ۱۱۱۰۰۸۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۶

کد خبر: ۱۱۰۲۰۵۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۱

آسپرین؛
پرورش سلولهای بدن انسان یکی از دستاوردها و همچنین تحقیقات ادامه‌دار بوده است. بشر امیدوار است با موفقیت در پرورش این سلولها و آزمایش بر آنها بر بیماریهای مختلف فائق آید و همچنین مکانیزم و ویژگیهای آنها را بهتر درک کند. در این ویدیو منقبض شدن یک سلول ماهیچه پرورش یافته در آزمایشگاه را که برای اولین بار انجام شده است می‌بینید.
کد خبر: ۸۴۱۴۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۸