جزیره ویلا فرانکا از نمای نزدیک جزیره ویلا فرانکا از نمای نزدیک
پوزنان از فراز آسمان پوزنان از فراز آسمان
سیسیل از نمای نزدیک سیسیل از نمای نزدیک
بیچی هد از نمای نزدیک بیچی هد از نمای نزدیک
ولز-نکس-ده-سی از فراز آسمان ولز-نکس-ده-سی از فراز آسمان
دره آراکو از نمای نزدیک دره آراکو از نمای نزدیک
خرسی که ساکن خودرو سواری شد خرسی که ساکن خودرو سواری شد
زیبایی‌های آفریقای جنوبی در قاب 4K زیبایی‌های آفریقای جنوبی در قاب 4K
کایت بوردینگ در بزرگ‌ترین کویر نمک دنیا کایت بوردینگ در بزرگ‌ترین کویر نمک دنیا
طبیعت زیبای اندونزی طبیعت زیبای اندونزی
زنبورخوار اروپایی پس از شکار در قاب 4K زنبورخوار اروپایی پس از شکار در قاب 4K
قلعه لیرا از نمای نزدیک قلعه لیرا از نمای نزدیک
غروب آفتاب از فرازهای کوه‌های دولومیت غروب آفتاب از فرازهای کوه‌های دولومیت
تماشای گریت ارم و ساندیدنو از آسمان تماشای گریت ارم و ساندیدنو از آسمان
اسب سپید آفینگتون از فراز آسمان اسب سپید آفینگتون از فراز آسمان
بازی شیر در باغ وحش با کدو بازی شیر در باغ وحش با کدو
پرایا دوس ربولینیوس از نمای نزدیک پرایا دوس ربولینیوس از نمای نزدیک
سگ را شبیه پاندا می‌کنند و می‌فروشند سگ را شبیه پاندا می‌کنند و می‌فروشند
جزیره مارتینیک از فراز آسمان جزیره مارتینیک از فراز آسمان
موس بزرگ‌ترین گوزن در دل طبیعت موس بزرگ‌ترین گوزن در دل طبیعت
بلندترین آواز پرنده بلندترین آواز پرنده
جزیره کرس  از نمای نزدیک جزیره کرس از نمای نزدیک
حرکت زمین در طول سه ساعت حرکت زمین در طول سه ساعت
سیک‌های مقیم ایران، مهاجران صد ساله سیک‌های مقیم ایران، مهاجران صد ساله
میکروبرست در قاب 4K میکروبرست در قاب 4K
فانوس دریایی ساوت استک فانوس دریایی ساوت استک
بندر سنت‌جونز در قاب 4K بندر سنت‌جونز در قاب 4K
پرواز جغد از نمای آهسته پرواز جغد از نمای آهسته
آبشار پیستیل رایدر آبشار پیستیل رایدر
کاخ پنا از فراز آسمان در قاب 4K کاخ پنا از فراز آسمان در قاب 4K
بر فراز کوه‌های اسنودون و کریب گوچ بر فراز کوه‌های اسنودون و کریب گوچ
صخره‌های اولد هری از نمای نزدیک صخره‌های اولد هری از نمای نزدیک
گوشه‌ای از اسنودونیا گوشه‌ای از اسنودونیا
آلگار دو کاروو، غار آتشفشانی جذاب آلگار دو کاروو، غار آتشفشانی جذاب
ولدن‌ام وورتهر سی از نمای نزدیک ولدن‌ام وورتهر سی از نمای نزدیک
سواحل الگاروه و لاگوس پرتغال سواحل الگاروه و لاگوس پرتغال
۳