موسیقی متن فیلم اغوای میمی ؛ پیرو پیچونی موسیقی متن فیلم اغوای میمی ؛ پیرو پیچونی
عبور بناپارات از کوه‌های راکی در قلب مادرید! عبور بناپارات از کوه‌های راکی در قلب مادرید!
مسیر اصلی به کیلکنی مسیر اصلی به کیلکنی
کجا باید برم ؛ روزبه بمانی کجا باید برم ؛ روزبه بمانی
موسیقی متن فیلم سگ‌های انباری موسیقی متن فیلم سگ‌های انباری
سارنگی‌نوازی در خیابان‌های هند سارنگی‌نوازی در خیابان‌های هند
دوری ؛ بنیامین بهادری دوری ؛ بنیامین بهادری
اجرای زنده کوارتت جز اجرای زنده کوارتت جز
اجرای بولرو موریس راول در لیدز اجرای بولرو موریس راول در لیدز
فاندانگو ؛ مایکل لوکارلی فاندانگو ؛ مایکل لوکارلی
یک تک نوازی دیگر با هاردی گاردی ؛ اَندری وینوگرادف یک تک نوازی دیگر با هاردی گاردی ؛ اَندری وینوگرادف
تریو درام، ساکسوفون آلتو و ساکسوفون باس تریو درام، ساکسوفون آلتو و ساکسوفون باس
فانتازیا ؛ سابیکاس فانتازیا ؛ سابیکاس
هفته عشق ؛ بنیامین بهادری هفته عشق ؛ بنیامین بهادری
تک نوازی خیابانی قطعه جیپسی کینگز با گیتار تک نوازی خیابانی قطعه جیپسی کینگز با گیتار
همنوازی کنترباس، آکوردئون و ویبرافون همنوازی کنترباس، آکوردئون و ویبرافون
پریزاد ؛ بنیامین بهادری پریزاد ؛ بنیامین بهادری
آقای ساندمن ؛ فایو کت سوینگینگ آقای ساندمن ؛ فایو کت سوینگینگ
مرثیه‌ای برای مادرم ؛ ظافر یوسف مرثیه‌ای برای مادرم ؛ ظافر یوسف
دوئت گیتار و ویولن ترومپت دوئت گیتار و ویولن ترومپت
اجرای خیابانی موسیقی اسکاتلندی اجرای خیابانی موسیقی اسکاتلندی
عاشق ناپیدا ؛ وگا عاشق ناپیدا ؛ وگا
کاروان عشق ؛ ایتین دلاوو کاروان عشق ؛ ایتین دلاوو
اجرای خیابانی لیبرتانگو در کنار فواره پانتئون اجرای خیابانی لیبرتانگو در کنار فواره پانتئون
گیشر تسرگ ؛ وگا گیشر تسرگ ؛ وگا
هیمنه اِ لابانادا ؛ انجمن موسیقی آلخمسی هیمنه اِ لابانادا ؛ انجمن موسیقی آلخمسی
موسیقی متن فیلم کومانچروها ؛ المر برنستاین موسیقی متن فیلم کومانچروها ؛ المر برنستاین
اجرای مینور سوئینگ در خیابان‌های مادرید اجرای مینور سوئینگ در خیابان‌های مادرید
آسان است ؛ وگا آسان است ؛ وگا
ای ساکن جان من ؛ محمدرضا شجریان ای ساکن جان من ؛ محمدرضا شجریان
موسیقی متن فیلم پیشنهاد بی‌شرمانه ؛ جان بری موسیقی متن فیلم پیشنهاد بی‌شرمانه ؛ جان بری
اجرای اتاق تولا در خیابان‌های هاوانا اجرای اتاق تولا در خیابان‌های هاوانا
گنوسین شماره 1 ؛ وگا گنوسین شماره 1 ؛ وگا
دست به جان نمی‌رسد ؛ محمدرضا شجریان دست به جان نمی‌رسد ؛ محمدرضا شجریان
موسیقی متن فیلم سرگیجه ؛ برنارد هرمان موسیقی متن فیلم سرگیجه ؛ برنارد هرمان
اجرای موزیک با بطری‌های نوشیدنی اجرای موزیک با بطری‌های نوشیدنی
۶